fbTrack

Urząd ściągnie daninę, gdy jest ryzyko niewykonania decyzji

Rzeczpospolita
Fiskus może od razu przystąpić do egzekucji podatku, jeśli zostało mniej niż trzy miesiące do upływu terminu przedawnienia i jest prawdopodobne, że podatnik dobrowolnie go nie zapłaci
Od 1 stycznia 2009 r. urząd może ściągnąć zaległość dopiero wtedy, gdy decyzja podatkowa stanie się ostateczna. Zgodnie bowiem z art. 239a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?id=176376]ordynacji podatkowej [/link]decyzja nieostateczna (czyli taka, na którą podatnik może złożyć albo już złożył odwołanie) nie podlega wykonaniu. Chyba że nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności.Kiedy fiskusowi wolno przystąpić od razu do egzekucji?Jeśli uprawdopodobni (a więc nie musi udowadniać), że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Może to zrobić wtedy, gdy zaistniała przynajmniej jedna z wymienionych w art. 239b ordynacji podatkowej okoliczności, np. okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania jest krótszy niż trzy miesiące.[srodtytul]Zbliża się termin...[/srodtytul]Zdaniem ministra finansów (pismo z 20 maja 2010 r. będące odpowiedzią na interpelację poselską nr 15 60...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL