fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy szkodzisz umyślnie, możesz mieć kłopoty

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Za niewykonanie lub nieprawidłowe wywiązanie się z obowiązków pracownik może ponieść odpowiedzialność
Za szkody wyrządzone pracodawcy odpowiada podwładny. Pytanie: jak? Kwestie te reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeks pracy[/link]. Zgodnie z jego art. 114 pracownik, który nie wykona albo nienależycie wykona obowiązki pracownicze i przez to ze swej winy wyrządzi pracodawcy szkodę, ponosi za to odpowiedzialność materialną.Taka odpowiedzialność pracownicza ma umożliwić szefowi uzyskanie od podwładnego odszkodowania wówczas, gdy w sposób zawiniony naraził go na szkodę. To odpowiedzialność powszechna, zatem dotycząca wszystkich pracowników.Na tym jednak nie koniec. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]Kodeks pracy[/link] w art. 124 – art. 127 przewiduje bowiem jeszcze drugi rodzaj odpowiedzialności, która powstaje wówczas, gdy pracownikowi w ramach dodatkowej umowy powierzono mienie pracodawcy do w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA