fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie wszystkim udokumentujesz prawo do zasiłku chorobowego

Rzeczpospolita
Niezależnie od tego, czy to firma czy też ZUS wypłaca zasiłek, za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą, podstawą do jego uzyskania jest zwolnienie lekarskie. To jednak niejedyny dokument potrzebny w takiej sprawie
Na płatnikach składek zgłaszających do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych ciąży szereg obowiązków. Przyjmują oni od ubezpieczonych dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłków, dokonują ich weryfikacji pod względem formalnym. Obliczają zasiłki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dokonują ich wypłaty, prowadzą związaną z tymi czynnościami dokumentację.Natomiast płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych nie są uprawnieni do wypłaty świadczeń, ale ich obowiązkiem jest przekazywanie do ZUS dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego.Dokumenty uzasadniające wypłatę zasiłków nie są dowolne. Wymienia je [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0CFE625E304D461C3C20DC22611992C5?id=79145]rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA