fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorca ma prawo do ochrony

Fotorzepa, Danuta Matłoch Danuta Matłoch
Przepisy o ochronie danych osobowych nie dzielą osób fizycznych na prowadzące działalność gospodarczą i nieprowadzące jej
Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną generalnego inspektora ochrony danych osobowych [b](sygn. I OSK 756/09)[/b].Do GIODO wystąpił Tomasz W., któremu Polska Telefonia Cyfrowa, operator telefonii komórkowej Era, odmówiła informacji, jakie jego dane posiada, w jaki sposób zostały zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane i komu zostały udostępnione. Taki obowiązek przewiduje art. 33 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=53D19B64BF3FA70BBF2F57AC51DB93F8?id=166335]ustawy o ochronie danych osobowych[/link].PTC argumentowała, że uprawnienia z ustawy o ochronie danych osobowych nie przysługują osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Tomasz W. domagał się więc, żeby GIODO wydał decyzję nakazującą spółce udostępnienie mu tych danych z możliwością ich weryfikacji. Dodał także, że przesłał faksem do spółki kopię decyzji urzędu gminy o zamknięciu działalności gospodarczej.GIODO stwierdził, że P...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA