Ustawa o podatku od towarów i usług

Rzeczpospolita
Tekst ujednolicony: stan prawny na 1 stycznia 2010 r.; ostatni uwzględniony Dziennik Ustaw to nr 215 z 18 grudnia 2009 r.
A. Ujednolicony tekst ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uwzględnia wszystkie jej nowelizacje, które zostały opublikowane w następujących Dziennikach Ustaw:[b]- z 2004 r:[/b]– nr 54, poz. 535[b]- z 2005 r.:[/b]– nr 14, poz. 113– nr 90, poz. 756– nr 143, poz. 1199– nr 179, poz. 1484[b]- z 2006 r.:[/b]– nr 143, poz. 1028 i poz. 1029[b]- z 2007 r.:[/b]– nr 168, poz. 1187– nr 192, poz. 1382[b]- z 2008 r.:[/b]– nr 74, poz. 444– nr 130, poz. 826– nr 141, poz. 888– nr 209, poz. 1320[b]- z 2009 r.:[/b]– nr 3, poz. 11– nr 116, poz. 979– nr 195, poz. 1504– nr 201, poz. 1540– nr 215, poz. 1666[b]B.[/b] Zasadnicze zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła ustawa z 23 października 2009 r. (DzU nr 195, poz. 1504), składająca się z ośmiu artykułów.[b]Art. 1[/b] ingerujący bezpośrednio w tekst ustawy został uwzględniony w jej ujednoliconej wersji.[b]Art. 2 – 7[/b] (pozostające poza ustawą) mają następującą treść:[b]A...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL