Z życia samorządów

Jak wspierać niepełnosprawnych

Fotorzepa
„Silni duchem – wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym” – to tytuł projektu, który otrzymał dofinan-sowanie w ramach poddziałania 7.2.1.
„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Przedsięwzięcie obejmuje 85 uczestników. Są to osoby, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, również z zaburzeniami psychicznymi.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL