W razie nagłej choroby fiskus powinien przywrócić termin

www.sxc.hu
Do okoliczności, które uzasadniają brak winy podatnika w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej, zalicza się nagłą chorobę, która uniemożliwiła wyręczenie się inną osobą
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Warszawie z 13 listopada 2009 r. (VIII SA/Wa 462/09)[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Podatniczka złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji dyrektora izby skarbowej. Wniosek nie został jednak uwzględniony.Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że z treści załączonego do wniosku zwolnienia lekarskiego nie wynika, iż rodzaj dolegliwości stanowił przeszkodę, która całkowicie uniemożliwiałaby skarżącej funkcjonowanie oraz dokonywanie wszelkich czynności.Samo zwolnienie od pracy nie jest potwierdzeniem braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. A to z tej przyczyny, że nie wyklucza możliwości nadania pisma w placówce pocztowej (osobiście lub korzystając z pomocy osób trzecich). Podatniczka wniosła skargę do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd skargę uwzględnił. Przypomniał, że z art. 162 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL