Banki

Mniej kredytów na nieruchomości

Wartość kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych zmniejszyłasię w listopadzie o niespełna 900 mln zł, do 218,3 mld zł wynika z danych NBP
Spadek to zasługa umocnienia złotego, które doprowadziło do zmniejszenia wartości kredytów denominowanych w walutach obcych.
Wartość portfela kredytów złotowych zwiększyła się o 1,7 mld zł, do 78,6 mld zł. W poprzednich dwóch miesiącach przyrost złotowych kredytów na nieruchomości przekraczał 2 mld zł. Listopadowy spadek zadłużenia gospodarstw domowych w bankach o 3,7 mld zł był związany głównie ze zmniejszeniem wartości kredytów na zakup papierów wartościowych. W końcu ubiegłego miesiąca klienci indywidualni banków (ta kategoria obejmuje również firmy zatrudniające mniej niż 10 osób) mieli do spłacenia 407,5 mld zł.
Źródło: Rzeczpospolita OnLine

REDAKCJA POLECA