Spółka wrzuci w koszty odsetki od kredytu na dywidendę

www.sxc.hu
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy oraz związana z tym prowizja bankowa stanowią koszty uzyskania przychodów. Wypłata dywidendy pozostaje bowiem w ścisłym związku z prowadzoną przez spółkę działalnością
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Gdańsku z 8 grudnia 2009 r., (I SA/Gd 733/09).[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji. Wypłaciła dywidendę na rzecz swojego akcjonariusza, pomniejszając jednocześnie wysokość kapitału zapasowego. Środki na wypłatę dywidendy pochodziły z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego, gdyż bez utraty płynności finansowej spółka nie była ich w stanie zgromadzić z bieżącej sprzedaży towarów i usług.Zastanawiała się, czy koszty pozyskania i obsługi kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link]?Zdaniem spółki tak. Inaczej uważał jednak organ podatkowy. Sprawa trafiła więc do WSA.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd przyznał rację spółce. Stwierdził,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL