Firma

Firmy mogą odpadać z przetargów

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Należy potwierdzić niekaralność za nowe przestępstwa. Przedsiębiorcę wyklucza czyn przeciw środowisku. Zaporowa opłata od skargi odbiera drogę do sądu
Aby spółka miała prawo wystartować w przetargu, osoby zarządzające nią nie mogą być karane za niektóre rodzaje przestępstw. Na potwierdzenie tego składają zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Jest ono ważne przez pół roku, tak więc przedsiębiorcy posługują się zdobytym dokumentem dłuższy czas.
Od jutra (22 grudnia 2009 r.) potwierdzenie, które mają, może się okazać nieważne. Wchodzi bowiem w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333883]nowelizacja prawa zamówień publicznych (DzU z 2009 r. nr 206, poz. 1591)[/link], która zwiększyła katalog przestępstw, za jakie nie można być karanym, o czyny przeciwko środowisku. Kłopotu nie mają firmy, które występowały do KRK o zaświadczenia, nie precyzując ich zakresu. Potwierdzają one bowiem to, że osoba w ogóle nie figuruje w rejestrze, nie była więc karana również za przestępstwa przeciwko środowisku.
Wielu przedsiębiorców zawężało jednak wnioski do katalogu przestępstw wymienionych w prawie zamówień publicznych. – Jeśli informacja z KRK odnosi się do nieaktualnego stanu prawnego i nie potwierdza niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku, to firma zostanie wezwana do uzupełnienia braków. Tyle że tego dokumentu nie można uzupełnić, gdyż KRK potwierdza stan na moment jego wystawienia, a nie na dzień składania ofert. Wykonawca zostanie więc wykluczony z przetargu, a co gorsza – grozi mu również utrata wadium – ostrzega Artur Wawryło z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych. [srodtytul]Wydruk lub pieczątka[/srodtytul] Zaświadczenia potwierdzające niekaralność w zawężonym zakresie przestępstw są dwojakiego rodzaju. Jedne, generowane przez komputer, na których wprost wylicza się, za co wskazana osoba nie jest karana. Tu nie ma żadnych wątpliwości – firmy, które mają taki dokument, muszą wydać 50 zł i jak najszybciej postarać się o nowy. Mniej oczywista jest sytuacja przedsiębiorców, którym na wniosku przybito pieczątkę „Nie figuruje w kartotece karnej”. – Skoro wniosek dotyczył określonego katalogu przestępstw, to zaświadczenie KRK jest niejako automatycznie zawężone do tych właśnie przestępstw. Forma jego wydania jest tu wtórna – czy to będzie pieczątka postawiona na samym wniosku, czy też osobny wydruk – uważa Małgorzata Surdek, adwokat i partner w kancelarii CMS Cameron McKenna. Namawia do postarania się o nowy dokument. Innego zdania jest Włodzimierz Dzierżanowski, prezes Grupy Doradczej Sienna. – Liczy się treść pieczątki, a ta potwierdza, że osoba nie figuruje w rejestrze, tak więc nie była skazana za jakiekolwiek przestępstwo – przekonuje. [srodtytul]Bez prawa do sądu[/srodtytul] Od wtorku [b]zacznie też obowiązywać bardzo kontrowersyjny przepis podwyższający opłatę sądową od skarg do 5 proc. wartości zamówienia, z górną granicą 5 mln zł.[/b] Wielu prawników uważa, że jest on niekonstytucyjny, gdyż w praktyce pozbawia drogi sądu. Trudno sobie wyobrazić firmę, która zaryzykuje utratę kilku milionów złotych, żeby dochodzić sprawiedliwości. Niektórym przedsiębiorcom będzie jednak łatwiej. Ten, który nie dysponuje własnym doświadczeniem czy zdolnością finansową, będzie mógł przedstawić pisemne zobowiązanie zaprzyjaźnionej firmy. W praktyce więc w przetargu na prace remontowe będzie mogła wystartować np. spółka doradcza, opierając się na potencjale współpracującej z nią firmy budowlanej. [ramka] [b]Nowe rozwiązania dla przedsiębiorców[/b] - Urzędy mogą płacić firmom zaliczki nawet przed pierwszym wbiciem łopaty na budowie. - Przedsiębiorcy mają mniej czasu na zadawanie pytań do specyfikacji (muszą to zrobić przed upływem połowy terminu na składanie ofert). - Wykonawcom, którzy nie wygrali przetargu, wadium jest zwracane natychmiast po wybraniu najkorzystniejszej oferty. - Można aneksować umowę, nawet gdy nie było to przewidziane w specyfikacji, jeżeli zmiana ta nie jest istotna. - Zamawiający nie ma obowiązku wymagać zabezpieczenia należytego wykonania umowy.[/ramka] [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=s.wikariak@rp.pl]s.wikariak@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL