Jak rozliczyć odsetki od kredytów refinansowych przejętych w związku z nabyciem udziałów

www.sxc.hu
Odsetki od kredytów refinansowych zaciągniętych na umowę o przejęcie długu w zamian za udziały mają jedynie pośredni związek z nabyciem takich udziałów i mogą być zaliczone do kosztów podatkowych
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 10 listopada 2009 r. (III SA/Wa 870/ 09).[/b]Spółka zawarła umowę o przejęciu długu (kredytu) innego przedsiębiorcy w zamian za jego udziały. Następnie zwróciła się z wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych, pytając, czy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od przejętych kredytów oraz od kredytów refinansowych na spłatę przejętego długu.Spółka zwróciła uwagę, że co prawda art. 16 ust. 1 pkt 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link] wyłącza z katalogu kosztów wydatki na nabycie akcji (udziałów), jednak nie ma zastosowania w tym wypadku, nie ma bowiem bezpośredniego związku wydatków (odsetek od przejętych zobowiązań) z nabyciem udziałów.Organy podatkowe nie zgodziły się z jej stanowiskiem. Stwierdziły, że te odsetki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bo spółka nie wykazał...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL