Poradniki

Jak wykupić mieszkanie w grudniu

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Ci, którzy są zainteresowani wykupem lokalu spółdzielczego, muszą to zrobić do 30 grudnia
Panuje ogromne zamieszanie związane z wykupem lokali w spółdzielniach. Kończą ważność przepisy regulujące tę kwestię. Sejm pracuje zaś w pośpiechu nad nowymi regulacjami (patrz artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/8,407736_Bedzie_korzystny_wykup_mieszkan_.html]"Będzie korzystny wykup mieszkań"[/link]). Tymczasem ciągle wpływają nowe wnioski do spółdzielni, a te w większości dwoją się i troją, by jak najwięcej osób uzyskało własność przed 2010 r.
[srodtytul]Co z lokatorskim… [/srodtytul] W wypadku mieszkań lokatorskich sytuacja jest prosta. Jeżeli ktoś chce uzyskać własność lokalu na obecnych zasadach, może to zrobić do 30 grudnia br. Dlaczego do tego dnia? To data publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. Uznał on za niekonstytucyjne przepisy dotyczące mieszkań lokatorskich i własnościowych. Utratę ich ważności odroczył do 30 grudnia br., by dać czas na przygotowanie nowych. Do tej pory prace nad nim się jeszcze nie skończyły.
[b]Uwaga! Prawo odrębnej własności powstaje, gdy zostanie ustanowione w formie aktu notarialnego oraz po założeniu księgi wieczystej i wpisaniu do niej prawa własności. Tymczasem w środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. CZP 80/09). Wynika z niej, że sąd wieczystoksięgowy rozpatruje wniosek o wpis prawa własności na podstawie przepisów obowiązujących w dacie jego złożenia. Jeżeli więc wniosek wpłynie 28, to sąd rozpatrzy go w nowym roku wedle zasad obowiązujących 29 grudnia. [/b] Prawdopodobnie w 2010 r. przekształcenia też będą możliwe, ale kiedy wejdą w życie nowe przepisy – nie wiadomo. Uchwaloną we wtorek nowelą [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=169950]ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] zajmie się teraz Senat, a potem musi ją jeszcze zaakceptować prezydent. Tymczasem już budzi ona wątpliwości, bo zawiera podobne rozwiązania jak te, które zakwestionował TK. [srodtytul]... i własnościowym[/srodtytul] Najwięcej znaków zapytania jest w wypadku mieszkań własnościowych. Bierze to się stąd, że wyrok TK jest niejasny. Uchylił bowiem przepis dotyczący wykupu mieszkań własnościowych, czyli art. 17[sup]14[/sup] ustawy, w takim tylko zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem tylko spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu. Stanowią one, że spółdzielca może wykupić lokal, pod warunkiem iż spłacił kredyt, za który go wybudowano (jeżeli taki ciąży jeszcze na lokalu). Musi więc spłacić kredyt i zaległości w opłatach za mieszkanie. Nic natomiast nie mówi się o tym, że zainteresowany musi spłacić także nominalną kwotę umorzenia kredytu (co oznacza to pojęcie wyjaśnia artykuł [link=http://www.rp.pl/artykul/8,407736_Bedzie_korzystny_wykup_mieszkan_.html]"Będzie korzystny wykup mieszkań"[/link]). Właśnie to skrytykował Trybunał i uznał za niekonstytucyjne. Teraz prawnicy i spółdzielnie podzielili się na dwa obozy. Jeden uważa, że po 30 grudnia br. nie będzie można w ogóle przekształcać prawa własnościowego do lokalu (do czasu, aż wejdą w życie nowe przepisy). Drugi – że będzie można wykupić mieszkanie własnościowe, ale nie każde, lecz tylko to, w wypadku którego nie trzeba spłacać nominalnej kwoty umorzenia kredytu. Niektóre spółdzielnie będą więc przekształcać, inne nie. Nie wiadomo też, czy sądy wieczystoksięgowe będą honorować akty notarialne. Dlatego, jeżeli komuś nie zależy na szybkim przekształceniu, niech lepiej poczeka do wejścia w życie nowych przepisów. [srodtytul]Jaka procedura [/srodtytul] Spółdzielnia tylko wtedy może przenieść własność, kiedy ma prawomocną uchwałę określającą odrębny przedmiot własności, z której wynika m.in., kto i jakie lokale może nabyć na własność. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu przez spółdzielcę. Wstrzymuje to wykup w całym budynku. Koszty notarialne i sądowe nie są wysokie, wahają się od 120 do 1500 zł. Nie trzeba płacić podatków. [ramka][b]Warunki przekształcenia [/b] [b]Posiadacz mieszkania lokatorskiego musi spłacić:[/b] - ewentualne zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie oraz związane z budową jego lokalu, - kwotę będącą odpowiednikiem nominalnej wartości kredytu lub dotacji w części przypadającej na dany lokal (jeżeli spółdzielnia z nich korzystała), - koszt wynagrodzenia notariusza oraz założenia księgi wieczystej i wpisu do niej prawa aktu notarialnego. To pierwsze wynosi jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli na dzień dzisiejszy 319 zł. Notariusze pobierają także opłatę za wypis aktu notarialnego (6 zł za każdą stronę). [b]Założenie księgi wieczystej kosztuje 60 zł, a wpis prawa własności 200 zł.[/b][/ramka] [ramka] [srodtytul]Czytaj też nasz poradnik [link=http://www.rp.pl/temat/8,402827.html]"Jak wykupić mieszkanie w spółdzielni"[/link][/srodtytul][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL