Pełnomocnictwo zgodnie z kodeksem

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Jestem osobą fizyczną i zakładam firmę w gminnej ewidencji działalności gospodarczej. Czy mogę ustanowić pełnomocnika?
[b]Tak.[/b] Przedsiębiorca wskazuje osobę, która będzie występowała w jego imieniu. W praktyce najczęściej stosowaną formą jest pełnomocnictwo poświadczone notarialnie; określa ono też rodzaj i zakres pełnomocnictwa.Można go udzielić na czas nieokreślony lub określony.Taka forma pełnomocnictwa pozwala na jego wielokrotne wykorzystanie. Pełnomocnictwo ustanawia się zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksem cywilnym[/link].Jest też możliwe jednorazowe pełnomocnictwo.Można go udzielić, załatwiając sprawy w urzędzie.Wiąże się to z obowiązkiem uiszczania za każdym razem opłaty skarbowej, obecnie w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłaty jest tylko pełnomocnictwo udzielone najbliższej rodzinie – małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL