Pracujący emeryt nie zawsze ma posadę

Fotorzepa, Jakub Dobrzyński
Jeżeli szef z naruszeniem przepisów wypowiedział angaż terminowy, pracownik co do zasady może liczyć tylko na odszkodowanie. Dotyczy to także osoby w wieku przedemerytalnym
Niełatwo pracodawcy rozstać się z tym, kto osiągnął odpowiedni wiek i nabył prawo do emerytury. Ale zakaz uzasadniania w ten sposób angaży osób będących u schyłku swojej kariery zawodowej dotyczy tylko umów bezterminowych.Kontraktów na czas określony w ogóle nie trzeba uzasadniać [b](wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 listopada 2008 r., P 48/07)[/b].[srodtytul]Żelazne zasady[/srodtytul]Osobom w wieku przedemerytalnym zapewnia się stałość zatrudnienia. Firma nie może wypowiedzieć umowy o pracę temu, komu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeśli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Tak wynika z art. 39 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Zakaz ten dotyczy wypowiadania umów zawartych na czas nieokreślony.Z kolei angaże terminowe nie mogą być rozwiązane za wypowiedzeniem przed upływem c...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL