Biznes

Skarb Państwa wzmocnił swoją pozycję w KGHM Polska Miedź

Obniżenie do 1/4 progu głosów uprawniającego do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu pozwoli państwu utrzymać kontrolę nad spółką
Podczas wczorajszego zgromadzenia akcjonariuszy KGHM Polska Miedź zmieniony został statut spółki i obecnie akcjonariusze będą mogli podejmować decyzje, jeśli reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego.
Dzięki temu państwowy akcjonariusz w razie ewentualnego zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce – według wcześniejszych zapowiedzi w grę wchodzi sprzedaż ok. 10 proc. jej akcji w 2010 r.– zachowa możliwość podejmowania strategicznych decyzji. Walne będzie mogło podejmować je nawet wówczas, gdyby zjawili się na nim wyłącznie przedstawiciele MSP. Dzisiaj należy do niego 41,79 proc. akcji KGHM Polska Miedź, pozostałe są rozproszone i żaden akcjonariusz nie przekracza progu 5 proc.
Skarb Państwa uzyskał także prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz nadzwyczajnego, jeśli uzna to za stosowne. Dodatkowo zgodnie ze zmianami statutu zarząd może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli spółka ma wystarczające środki, a wypłata wymaga zgody rady nadzorczej. Zaliczka jest możliwa, jeśli spółka wykazała zysk w poprzednim roku obrotowym. Zmiany statutu wzmacniające pozycję Skarbu Państwa zostały wcześniej wprowadzone w Orlenie a są zapowiadane w Lotosie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL