Finanse

Rewident nie musi mieć certyfikatu bezpieczeństwa

Czy biegły rewident przeprowadzający audyt gminnych finansów powinien posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych?
[b]Nie.[/b] Obowiązek taki nie wynika bowiem z żadnych przepisów. Certyfikat bezpieczeństwa jest wymagany w sytuacji np. zatrudnienia na stanowisku, z którym wiąże się dostęp do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone, poufne, tajne i ściśle tajne.
Dokumentom, do których biegły rewident ma dostęp, przeprowadzając audyt w gminie, takich klauzul się nie nadaje, chociażby ze względu na zasadę jawności finansów publicznych. Posiadania certyfikatu nie uzasadnia również art. 59 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=312008]ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie.[/link] Nakłada on jedynie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem czynności.
[b]Podstawa prawna:[/b] [i]– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179387]ustawa z 22 stycznia 2009 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 196 poz. 1631 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL