Pełnomocnik zawsze musi działać w granicach udzielonego mu umocowania

Fotorzepa, Bartosz Sadowski BS Bartosz Sadowski
Zobowiązanie wekslowe można zaciągnąć nie tylko osobiście, ale i przez swojego przedstawiciela lub pełnomocnika. Skutki działania prawidłowo umocowanej osoby obciążają bezpośrednio reprezentowanego
Jeżeli jednak osoba podpisująca weksel w imieniu innej osoby nie posiada takiego umocowania (np. gdy udzielone pełnomocnictwo nie upoważniało do podpisywania weksli lub gdy osoba podpisana na nim nie była upoważniona do jednoosobowego zaciągania zobowiązań w imieniu firmy), to wówczas znajduje zastosowanie art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D193F5AA7831455ED457EEC3A36994DC?n=1&id=70938&wid=192219]prawa wekslowego. [/link]Zgodnie zaś z treścią tego przepisu, kto podpisał weksel jako przedstawiciel innej osoby, nie będąc umocowanym do działania w jej imieniu, odpowiada sam wekslowo, a jeżeli zapłacił, ma takie same prawa, jakie miałaby osoba, której jest rzekomo przedstawicielem.[srodtytul]Pełna odpowiedzialność[/srodtytul]Zasady te stosuje się również do przedstawiciela, który przekroczył granice swego umocowania.Przepis ten przewiduje surowe konsekwencje dla osoby, która podpisała weksel bez należytego umocowania. W takim bowi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL