Nowy obowiązek dla dużych spółek

www.sxc.hu
Banki i spółki giełdowe muszą do 6 grudnia utworzyć komitet audytu
To dla nich nowy wymóg i zasady jego powoływania budzą pewne wątpliwości. Choćby warunek przyjęcia osoby, która ma kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przepisy nie precyzują, co należy przez to rozumieć.– Mieliśmy wiele pytań o kwalifikacje członka komitetu audytu – mówiła Joanna Dadacz, dyrektor Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów podczas V Dorocznej Konferencji Rachunkowości organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce („Rzeczpospolita” ma patronat nad konferencją). – Nie ma na nie uniwersalnej odpowiedzi. Kwalifikacje zależą bowiem od tego, co robi podmiot, i to on sam decyduje, kogo przyjąć do komitetu. Na pewno odpowiednia będzie osoba z uprawnieniami biegłego rewidenta, ale spółka może też uznać, że wystarczy certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych albo tytuł dyplomowanego księgowego. Zadania komitetu można też powierzyć radzie nadzorczej, jeśli liczy nie więcej niż pięciu czł...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL