Dopóki pojazd nie jest wyrejestrowany, fiskusowi trzeba płacić

www.sxc.hu
Obowiązek zapłaty podatku od środków transportowych ciąży na podatnikach tak długo, jak długo decyzja o wyrejestrowaniu nie zostanie wydana
[b]Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 14 października 2009 r., I SA/Bd 92/09[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Prezydent miasta określił podatnikom wysokość podatku od środków transportowych. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że osoby te były współwłaścicielami pojazdu, a zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Podatnik jest obowiązany z mocy prawa zapłacić na rachunek budżetu gminy należny podatek od środków transportowych.Prezydent stwierdził, że skoro brak jest decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, to brak jest przesłanek do uznania, że skarżący nie są zobowiązani do zapłaty.Podatnicy się odwołali. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało jednak decyzję w mocy. Sprawa trafiła do sądu.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA nie przyznał jednak racji podatnikom. Przypomniał,...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL