Fiskus przyzna ulgę, gdy złożymy dobrze uzasadniony wniosek

Fotorzepa, Piotr Wittman Piotr Wittman
Brak środków na zapłatę podatku to często za mało, aby urzędnicy zgodzili się na odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie go na raty albo umorzenie części lub całości należności
Kryzys, brak zapłaty za faktury od kontrahentów powoduje, że właściciele firm często nie mają na zapłatę podatku fiskusowi. Czy mogą liczyć na pomoc? Tak, choć niełatwo ją otrzymać.Przedsiębiorcy mogą występować o ulgi w zapłacie podatku na podstawie art. 67b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link]. [b]Mogą się starać o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Mogą również złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej[/b] wraz z odsetkami za zwłokę lub o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych.[srodtytul]Trzy preferencje[/srodtytul]Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o które może się starać przedsiębiorca, można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze będą to ulgi, które nie stanowią pomocy publicznej.Po drugie ulgi, które stanowią pomoc d...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL