fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Adwokatowi płacimy, nawet gdy brak podstaw do kasacji

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej opłata wynosi 50 proc. stawki minimalnej, nie mniej jednak niż 120 zł
[b]Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w postanowieniu z 23 października 2009 (sygn. I SA/Lu170/09).[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul] Sąd przyznał podatnikowi prawo pomocy m.in. poprzez ustanowienie adwokata. W wykonaniu postanowienia okręgowa rada adwokacka powiadomiła sąd o tym, który adwokat został wyznaczony na pełnomocnika podatnika. 12 października 2009 r. do sądu wpłynęła opinia pełnomocnika o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA oddalającego skargę. Opinia ta zawierała również wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Wniosek zawierał oświadczenie, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części.
Pełnomocnik poinformował, że skarżący został powiadomiony pisemnie o jego stanowisku dotyczącym odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej w tej sprawie. [srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul] Prawo pomocy to instytucja, która daje szanse dochodzenia swoich racji przed sądami nawet tym osobom, których nie stać na ponoszenie kosztów procesu. O przyznanie prawa pomocy wnioskować mogą – tak samo jak osoby fizyczne – również przedsiębiorcy. Wystarczy, że złożą specjalny formularz wniosku o przyznanie pomocy (PPF – osoby fizyczne, PPPr – firmy). Formularze te dostępne są we wszystkich sądach administracyjnych oraz w Internecie pod adresem [link=http://www.nsa.gov.pl]www.nsa.gov.pl[/link]. Wniosek o przyznanie prawa pomocy można złożyć przed wszczęciem postępowania oraz w jego toku. Oczywiście wniosek taki jest wolny od opłat sądowych. Zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Do czynności tych należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0C5800CC67F66D4C4328656070CC5F24?id=167044]rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu[/link] stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. [b]Stawka ta wynosi 50 proc. stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75 proc. tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Wynagrodzenie adwokata powinno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22 proc.[/b], zgodnie z § 2 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8C03544708861F1CCC78C5131D1EC6D1?id=179739]rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA