Wysyłając pracowników do Kanady, możesz ich ubezpieczać w Polsce

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Gdy delegujesz zatrudnionych do pracy w tym państwie, opłacasz składki w kraju. Warunek: okres ich pobytu nie przekroczy 60 miesięcy i mają potwierdzone formularze PL-CAN 01
Umowa z 2 kwietnia 2008 r. o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską i Kanadą [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321944](DzU z 2009 r. nr 133, poz. 1095, dalej umowa)[/link] obowiązuje od 1 października br. Z tym dniem weszło też w życie porozumienie administracyjne z 2 kwietnia 2008 r. dotyczące jej stosowania [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=321951](DzU z 2009 r. nr 133, poz. 1097)[/link].Umowa zawiera przepisy rozstrzygające, w którym z państw (w Polsce czy w Kanadzie; dalej strony umowy) powinna być ubezpieczona dana osoba. Stanowi również podstawę prawną koordynacji systemów emerytalno-rentowych Polski i Kanady.[srodtytul]Kogo i kiedy dotyczy[/srodtytul]Umowa obejmuje każdą osobę, która podlega lub podlegała ustawodawstwu jednej lub każdej ze stron oraz inne osoby, których prawa pochodzą od takiej osoby (art. 3 umowy). Ma więc zastosowanie nie tylko do osób posiadających obywatelstwo polskie lub kanadyjski...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL