Nie każda zamówiona przez przedsiębiorcę analiza może być uwzględniona w kosztach firmy

Fotorzepa, Dariusz Pisarek Dariusz Pisarek
Wydatek na opinię czy analizę jest kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem że zakupione opracowanie będzie miało związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą
Tak orzekł [b]Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 14 października 2009 r. (I SA/ Ol 557/09).[/b][b]Analizy za milion złotych...[/b]Organ podatkowy stwierdził, że spółka zaliczyła do kosztów podatkowych oraz odliczyła naliczony VAT z faktur (za październik 2003 r. i marzec 2003 r.) dokumentujących zakup analiz.Jedna z faktur potwierdzała zakup „opracowania analizy rynku energii odnawialnej, w szczególności opłacalności produkcji i wykorzystania energetycznego wierzby krzewiastej jako środka opałowego i środka do wytwarzania energii elektrycznej”, a druga „analizę opłacalności zakupu i inwestycji w Zakłady Sieci Rybackich”. Spółka wydała na ten cel ok. 1 mln zł. Kontrolującym przedstawiła zlecenie wykonania analiz, dowody zapłaty, umowy o współpracy ze zleceniobiorcą, protokół wykonania zlecenia i wspomniane analizy. Organy podatkowe powzięły jednak wątpliwość co do faktycznego wykonania tych opracowań przez wystawcę faktur, dlatego że były...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL