Gdy strona ma adwokata, nie może liczyć na pobłażliwość

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej
Tak rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy 16 października 2009 r.(I SA/Bd 694/09)[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Podatnik reprezentowany przez radcę prawnego wniósł skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej. Chodziło o odmowę umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sąd skargę odrzucił z powodu nieuiszczenia wpisu sądowego.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.Rozpatrywana przez sąd sprawa mieści się w zakresie zobowiązań podatkowych w rozumieniu § 2 ust. 3 pkt 12 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171737]rozporząd...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL