Sprawdź, co ci wolno w zakładzie pracy, a czego nie zastosujesz

Rzeczpospolita
Zatrudniasz kilku pracowników? Nie musisz tworzyć funduszu socjalnego i palarni, a zadania związane z bezpieczeństwem pracy masz prawo powierzyć jednemu podwładnemu. To nie wszystko, na co możesz sobie pozwolić
W czasie kryzysu możesz pogorszyć warunki zatrudnienia przewidziane w angażu. Na to rozwiązanie pozwala art. 231a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86AE9C1BE4931FB71DA5003157866AB9?id=76037]kodeksu pracy[/link].Pracodawca, który nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub zatrudnia mniej niż 20 pracowników, a jego sytuacja finansowa to uzasadnia, może zawrzeć z pracownikami porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z ich umów o pracę. Wolno je zawrzeć na maksymalnie trzy lata i trzeba koniecznie przekazać właściwemu inspektorowi pracy.Zdaniem ekspertów takie porozumienie może wpływać bezpośrednio tylko na tę treść umowy, która nie została wynegocjowana indywidualnie z pracownikiem i nie musi obejmować wszystkich pracowników.[ramka][b]Przykład[/b]Pracodawca zatrudnia 14 osób. Nie ma ani regulaminu pracy, ani wynagradzania. Kłopoty finansowe zmusiły go do tego, że na trzy lata zawarł porozumienie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL