Co oznacza ”osobiste zaszeregowanie”

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Przez brak w przepisach jednoznacznego określenia tego pojęcia działy księgowe różnie ustalają np. dodatki za nadgodziny, a spory na tym tle często goszczą na wokandach
Kodeks pracy, inne ustawy i akty wykonawcze nie określają, co oznacza osobiste zaszeregowanie pracownika. W kilku miejscach kodeks pracy precyzuje jedynie, że mierzymy je według stałej stawki miesięcznej bądź godzinowej (np. art. 81 § 1, art. 151[sup]1[/sup] § 3 i art. 151[sup]5[/sup] § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3AE8E6B4C66B4F70F87CDAAF1D167506?id=76037]k. p.[/link]).To spowodowało, że służby finansowe od kilku lat bardzo różnie ustalają wynagrodzenia uzależnione od stawki osobistego zaszeregowania. Chodzi o należne podwładnym wynagradzanym stałą kwotą miesięczną lub w systemie godzinowym:- wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika,- pensję za pełniony dyżur zakładowy,- dodatki z tytułu godzin nadliczbowych.Podstawę wymiaru wszystkich tych świadczeń stanowi bowiem osobiste zaszeregowanie określone właśnie godzinowo bądź w stałej stawce miesięcznej. Innym zatrudnionym należności te szacujemy od 60 proc. pobor...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL