Jednorazowa rekompensata za wypadek zależy od stanu zdrowia

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Pracownikowi, który w wyniku wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Jednak jego uzyskanie poprzedza zawiłe postępowanie
Gdy w firmie zdarzy się wypadek, pracodawca musi bowiem przeprowadzić stosowne postępowanie powypadkowe. Polega ono na ustaleniu i spisaniu okoliczności zdarzenia w protokołach zeznań poszkodowanego podwładnego i świadków oraz ewentualnie sporządzeniu innej dokumentacji.[srodtytul]Sporządź dokumentację[/srodtytul]Konieczny jest także protokół powypadkowy. Ten sporządza działający w firmie zespół powypadkowy po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku. Musi to zrobić nie później niż w ciągu 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku.Jego wzór został określony w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175313]rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298)[/link].Poszkodowany, który doznał wypadku i ubiega się o wypłatę jednorazowego odszkodowania, składa do pracodawcy (płatnika składek) wniosek o taką rekompensatę.Do pracodawc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL