fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Należy ułatwić uzyskanie alimentów

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Powinien istnieć wzór zaświadczenia, w którym sąd potwierdzałby bezskuteczność egzekucji alimentów od dłużnika przebywającego za granicą
Z takim postulatem wystąpił rzecznik praw obywatelskich. Zwrócił się do ministra pracy o wprowadzenie do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=CC435813840C9A595EAFAB9EEF353B67?id=295707]ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[/link] upoważnienia do określenia wzoru informacji sądu lub właściwej instytucji określonych w art. 15 ust. 4 pkt 3g ustawy, a potem wprowadzenie takiego wzoru.
Trudno uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdy niesolidny dłużnik przebywa za granicą. Przysługują one po spełnieniu kryterium dochodowego, jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna. Tak jest, gdy w ostatnich dwóch miesiącach nie została wyegzekwowana pełna należność z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu: braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, braku możliwości wskazania przez uprawnionego miejsca zamieszkania dłużnika za granicą (art. 2 pkt 2 ustawy). Kłopot jest z potwierdzeniem tej bezskuteczności. Do wniosku składanego w gminie trzeba załączyć informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności gdy nie ma podstawy prawnej do ich podjęcia lub osoba uprawniona nie może wskazać miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (art. 15 ust. 4 pkt 3g ustawy).
Sąd poprzez obowiązek przedłożenia informacji ma pomóc gminie w ustaleniu, czy uprawniony podjął starania o uzyskanie świadczenia alimentacyjnego od dłużnika przebywającego poza granicami Polski, a także przyczyny ich niepodjęcia. Zdaniem rzecznika w ustawie brakuje odniesienia do skuteczności podjętych przez uprawnionego działań, [b]a także wytycznych, jaką formę i treść powinny mieć informacje właściwego sądu lub instytucji, co powoduje rozbieżności w interpretacji przepisów[/b]. Celem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest ochrona praw wierzycieli. Długotrwałość procedowania w sprawach egzekucyjnych, gdy dłużnik przebywa poza Polską, a nawet bezczynność właściwych organów obcego państwa w opinii rzecznika nie mogą ujemnie oddziaływać na prawa wierzyciela pozostającego w kraju. Tym bardziej że dokonał on wszelkich wymaganych i obiektywnie możliwych w danym stanie faktycznym czynności, by spełnić warunki otrzymania świadczenia z funduszu. Rzecznik zwraca uwagę, że na konsekwencje niejednolitych informacji sądów dotyczących egzekucji alimentów od dłużnika przebywającego za granicą zainteresowani wielokrotnie skarżyli się jeszcze pod rządami ustawy z 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA