Skorzystaj na zatrudnieniu bezrobotnego po pięćdziesiątce

www.sxc.hu
Pracodawcy nie muszą już za niektórych podwładnych płacić składek. W zależności od wieku tych osób firmy są zwolnione z tego obowiązku czasowo lub na stałe
Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne, jeśli zatrudnią na podstawie umowy o pracę osoby, które ukończyły 50 lat, są czasowo zwolnieni z obowiązku płacenia należności na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).[srodtytul]Rok bez płatności...[/srodtytul]Począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę z tymi osobami, aż przez 12 miesięcy nie muszą dokonywać takich opłat. Pod warunkiem jednak, że tacy pracownicy w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych prowadzonej przez powiatowe urzędy pracy. Jest to zgodne z obowiązującym od 1 lipca 2009 r. art. 104 b ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.[srodtytul]... i stała ulga[/srodtytul]To nie wszystko. Przepisy przewidują także stałe zwolnienie z ponoszenia opłat na FP i FGŚP. Z takiej ulgi (również obowiązującej od 1 lipca tego roku) skorzysta pracodawca, który zatrudnia co najmniej 55-letnie kob...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL