Za niewłaściwe świadczenie pracy podwładny może stracić posadę

Pracownik zobowiązany jest do ciągłego odpłatnego świadczenia pracy w określonym przez strony zakresie oraz przy zachowaniu należytej staranności
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]Kodeks pracy[/link] wprost przewiduje wśród podstawowych obowiązków pracowniczych staranne i sumienne wykonywanie pracy, a także stosowanie się do wydawanych przez przełożonych poleceń dotyczących sposobu jej wykonywania, jeżeli nie pozostają one w sprzeczności z przepisami prawa lub umową o pracę. Co zrobić, gdy pracownik wadliwie wykonuje pracę?[srodtytul]Cięcie pensji tylko, gdy była wina[/srodtytul]Obniżyć wynagrodzenie? Pensja wypłacana jest z dołu i przysługuje za pracę wykonaną, a jedynie wyjątkowo również za czas niewykonywania pracy. Ze względu na kwalifikację umowy o pracę jako umowy starannego działania już samo zachowanie przez pracownika właściwej staranności przy świadczeniu pracy uprawnia go do umówionego wynagrodzenia, nawet jeśli efekty jego pracy nie będą satysfakcjonowały pracodawcy. Wyłącznie na firmie spoczywa bowiem ryzyko związ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL