Gdy auto jest używane, nie można odmówić zaświadczenia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jeśli pojazd w myśl definicji zawartej w ustawie o VAT nie stanowi nowego środka transportu, organy podatkowe nie mogą odmówić wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku
Tak wynika z [b]wyroku WSA w Olsztynie z 10 września 2009 r., (I SA/Ol 406/09)[/b].Organy podatkowe odmówiły wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia nowego środka transportu. Podatnik wraz z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia złożył umowę kupna-sprzedaży samochodu o określonym przebiegu zarejestrowanego po raz pierwszy w listopadzie 2007 r.Organy stwierdziły, że podstawowe znaczenie dla oceny powstania obowiązku podatkowego w VAT ma zakwalifikowanie przedmiotu nabycia do nowych bądź używanych środków transportu. Definicja nowych środków transportu została określona w art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT. Zdaniem organów kupiony przez podatnika samochód spełniał przesłanki zakwalifikowania go jako nowy środek transportu.Podatnik złożył skargę do sądu.[srodtytul] Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA przypomniał, że zgodnie z art. 2 pkt 10 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/ak...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL