Pensja może pójść w dół, gdy pracownik zepsuje wykonywany produkt

Nawet jeśli podwładny nie chciał sabotować produkcji, ale wykonywana przez niego rzecz ma wady, pracodawca może mu za to zmniejszyć płacę albo w ogóle jej nie dać
Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy do zdarzenia dojdzie z winy podwładnego. Nie ma znaczenia, czy produkt został wadliwie wykonany z powodu niedbalstwa (winy nieumyślnej) czy też celowo. To pracodawca musi wykazać, że usługa lub produkt są zrealizowane błędnie, a winę za to ponosi konkretna zatrudniona przez niego osoba. Tak wynika z art. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DA050C146BCFE41D5F74E798EE4D0687?id=70928]kodeksu cywilnego [/link]w związku z art. 300 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=145E03E42FCEA66CAA141BAC5913AEBB?id=76037]kodeksu pracy[/link].[srodtytul]Kara nie dla wszystkich[/srodtytul]Zdarza się, że trudno ustalić sprawcę błędu, ponieważ kilka osób było autorami jednego dzieła. W takim przypadku nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. Tu też trzeba wykazać winę konkretnej osoby. Co więcej, pracodawca musi w takim przypadku udowodnić związek przyczynowy między konkretnym, zawinionym zachowani...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL