Spis spisowi nierówny

www.sxc.hu
Zaprzestanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga sporządzenia spisu z natury według różnych przepisów
Remanent likwidacyjny należy sporządzić odrębnie dla celów podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Gdy osoba fizyczna sporządza sprawozdania finansowe, musi dodatkowo przeprowadzić inwentaryzację wszystkich posiadanych zasobów majątkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.Osoby fizyczne nieprowadzące ksiąg rachunkowych inwentaryzują składniki majątku w sposób uproszczony: sporządzają remanent likwidacyjny dla celów PIT w formie spisu z natury. Zobowiązani są do tego podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego.Remanent likwidacyjny polega na sporządzeniu i wpisaniu do księgi przychodów i rozchodów spisu z natury ilości i wartości (według cen zakupu):- towarów handlowych,- materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,- półwyrobów, produkcji w toku,- wyrobów gotowych,- braków i odpadów,- wyposażenia.W spisie trzeba ująć również towary, które znajdują się...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL