fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Moja Emerytura

Spór o losowanie klientów OFE

Resort pracy planuje zakazać akwizycji klientów przez fudnusze. To oznacza, że wzrośnie liczba losowanych osób.
Rzeczpospolita
Aviva, ING i PZU chcą zmian. Duże fundusze sprzeciwiają się wykluczeniu z losowania klientów
– Obecne zasady losowania to dyskryminacja największych podmiotów i przepisy powinny zostać zmienione – mówi Andrzej Sołdek, prezes PTE PZU.
Zasady losowania – w jego trakcie do OFE trafiają osoby, które samodzielnie nie wybrały funduszu – zostały zmienione przy okazji nowelizacji prawa w 2003 r., a weszły w życie w 2004 r. Od tego czasu losowania odbywają się dwa razy w roku, w styczniu i lipcu. Mogą w nich wziąć udział te fundusze, które wypracowały dobre wyniki inwestycyjne. Dodatkowo fundusz nie może być zbyt duży – jego udział w rynku nie może być większy niż 10 proc. Eliminuje to z losowań fundusze: Aviva, ING i PZU Złota Jesień. I to one chcą wykorzystać planowaną kolejną nowelizację prawa do tego, aby zmienić przepisy i znów brać udział w losowaniach. – W 2004 r. w imię dekoncentracji rynku i poprawienia konkurencyjności wykluczono duże fundusze z losowań. Przeprowadzaliśmy symulacje, w których wzięliśmy pod uwagę te fundusze, które brały udział w losowaniu i OFE PZU w okresie pięciu lat. Okazało się, że gdyby OFE PZU brało udział w losowaniu członkowie mieliby wyższe aktywa. Do tego wszystkie analizy pokazują, że zwiększyła się zbieżność między stopami zwrotu funduszy – mówi Andrzej Sołdek.
Według Grzegorza Chłopka, wiceprezesa PTE ING, wykluczenie jakiegokolwiek funduszu z losowania nie ma merytorycznego uzasadnienia z punktu widzenia klienta, jeśli za główne kryterium przyjmie się stopę zwrotu. – Jeżeli to kryterium jest spełnione dla dużego funduszu, to dla klienta może to być równie korzystny przydział jak fundusz mniejszy. A w dużym funduszu ma dodatkowo gwarancję niższych opłat za zarządzanie – mówi Grzegorz Chłopek. W podobnym tonie wypowiada się Paweł Pytel, p.o. prezesa Aviva PTE. – Niezrozumiałe jest administracyjne wykluczenie z losowania największych OFE, które świadczą usługi najtaniej dla klientów. Takie rozwiązanie przede wszystkim dyskryminuje klientów, a przy okazji również fundusze najbardziej efektywne kosztowo. Jest więc istotny powód, by ponownie rozważyć kryteria udziału funduszy w losowaniu – uważa. Tych opinii na razie nie popiera resort pracy. W założeniach do zmian w prawie o OFE jest za utrzymaniem dotychczasowych zasad losowania. Proponuje też zwiększenie częstotliwości losowań do czterech w roku. Jak czytamy w założeniach: „Ministerstwo podtrzymuje propozycję, aby w 12 kolejnych losowaniach brał również udział nowo utworzony fundusz emerytalny wraz z funduszami, które osiągnęły najwyższe stopy zwrotu. W odniesieniu do pierwotnej propozycji należy ponownie rozważyć, czy w losowaniu powinny brać udział tylko dwa fundusze o najwyższych stopach zwrotu (przy zachowaniu obowiązujących dziś ograniczeń co do wielkości funduszu)”.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA