Wydatki na montaż to inwestycja

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Koszty montażu urządzenia, które ma być używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, to inwestycje w obcych środkach trwałych. Pod warunkiem że nie są związane z ulepszeniem środka trwałego, w którym będzie używany przedmiot leasingu
Tak jak środki trwałe amortyzuje się również przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu ich używania. Wynika to z art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy CIT (art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT).[srodtytul]Przed przekazaniem do używania[/srodtytul][b]W wyroku z 7 czerwca 2004 r. (III SA 1832/02) WSA w Warszawie potwierdził[/b], że przyjętą do używania inwestycją w obcych środkach trwałych jest ogół kosztów poniesionych w związku z budową, montażem i przekazaniem nowego środka trwałego niebędącego własnością podatnika, ale używanego przez niego w działalności gospodarczej. Inwestycją taką są także koszty ulepszenia używanego przez podatnika cudzego środka trwałego.Zatem ponosząc nakłady na obcy środek trwały (przed przekazaniem go do używania bądź po – na jego ulepszenie), trzeba mieć na uwadze, że nie można ich zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych. Kosztem będą odpisy amortyzacyjne...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL