Ustalenie wartości początkowej zależy od sposobu nabycia

Wartość początkowa to nic innego jak podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych od danego składnika majątku. Przy jej ustalaniu nie ma jednak dowolności
Zasady ustalania wartości początkowej określają przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AEB0680564D5D551B1EA81D9692E6736?id=80474]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[/link] (art. 22g ust. 1) oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8CD7375270DD9818A2CA02B1A5319665?id=115893]ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link] (art. 16g ust. 1). Zgodnie z nimi za wartość początkową uważa się:- [b]w razie nabycia w drodze kupna[/b] – cenę ich nabycia,- [b]w razie częściowo odpłatnego nabycia[/b] – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu (określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o PIT oraz odpowiednio art. 12 ust. 5a ustawy o CIT),- [b]w razie wytworzenia we własnym zakresie[/b] – koszt wytworzenia,- [b]w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób[/b] – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL