Pieniądze zamiast wakacji i służbowego stroju

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeśli zatrudniony przed odejściem z zakładu nie zdążył wziąć urlopu, musisz mu za niego zapłacić. Masz też taki obowiązek, jeżeli nie zapewniasz firmowych uniformów
Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=40CA4836F9AF32AFAB1B3C04F1188069?id=76037]kodeksu pracy[/link] przewidują możliwość rekompensaty niektórych zobowiązań wobec pracowników w formie wypłaty tzw. ekwiwalentów. Mowa tu nie tylko o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ale również wynikających z przepisów BHP: ekwiwalencie za używanie i pranie własnej odzieży oraz własnego obuwia roboczego.[srodtytul]Gdy nie było wypoczynku[/srodtytul]Takie świadczenie jak ekwiwalent stanowi wyjątek od zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w naturze. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu urlopowego, w sytuacji gdy w całości lub w części nie wykorzysta w naturze przysługującego mu urlopu, w związku z tym, że doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (art.171 § 1 k.p.). [b]Ekwiwalent przysługuje zatem również w sytuacji, gdy umowa wygasa,[/b] czyli np. w razie śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną czy śmierci prac...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL