Podatnik ma prawo wiedzieć, co jest w aktach sprawy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Dostęp do akt zawierających materiały toczącego się postępowania podatkowego jest warunkiem podjęcia przez podatnika skutecznej obrony swych racji i praw. Tylko wyjątkowo w rachubę wchodzić może wyłączenie z akt sprawy pewnych dokumentów i tym samym ograniczenie tego ważnego uprawnienia
Prawo wglądu strony do akt, a jest nią przede wszystkim podatnik, płatnik czy inkasent, zapisano w art. 178 ordynacji podatkowej (dalej op). Co ważne, od 1 stycznia 2009 r. przepis ten gwarantuje stronie taki sam dostęp do akt również po zakończeniu postępowania. Celem tej innowacji było wzmocnienie zasady jawności akt postępowania dla strony, gwarantowanej w tym przepisie.[srodtytul]Warunek prawa do obrony [/srodtytul]Prawo dostępu do całości akt sprawy przysługuje tylko stronie (por. dalej tekst „Kto może być stroną postępowania”). Wynika to z zasady zapisanej w art. 129 op, że postępowanie podatkowe jest jawne wyłącznie dla stron. Jeśli więc takie postępowanie wobec danej osoby, spółki, fundacji itp. się toczy, organ je prowadzący nie może odmówić jej wglądu w akta sprawy.Wszczęcie postępowania podatkowego ma formę postanowienia. Postanowienie to (na piśmie) musi być doręczone stronie. Dzień doręczenia jest datą wszczęcia postępowania. Od tego dn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL