Zwykłych faktur nie można przechowywać w komputerze

Firmy muszą od razu drukować kopie faktur. Organy podatkowe nie pozwalają przechowywać ich w formie pliku elektronicznego. Jedyna możliwość, aby pozbyć się stosów papierów, to przejście na faktury elektroniczne. To jednak wymaga zgody kontrahentów
Od momentu wejścia Polski do UE faktury nie muszą już zawierać ani podpisów, ani pieczątek. Jest to więc zwykły wydruk z drukarki komputera. Wielu przedsiębiorców zastanawia się więc, czy mogą przechowywać je w formie plików pdf i wydrukować dopiero, jeśli będą potrzebne (np. na żądanie kontroli).[srodtytul]Liczba nie ma znaczenia[/srodtytul][b]Problemem tym zajmowała się Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 kwietnia 2009 r. (IPPP3/443-176/09-2/MM[/b]).Z wnioskiem wystąpił podmiot, który odpłatnie wykonuje czynności określone w ustawie o dozorze technicznym, które musi dokumentować fakturami. Rocznie wystawia ich ponad 220 tys. W tym celu musi wydrukować 400 tys. stron. Aby uniknąć wysokich kosztów, wnioskodawca chciałby zaprzestać drukowania kopii faktur. W zamian przechowywałby je w formie elektronicznej. Korzyścią z zastosowania tej metody byłby niezwłoczny dostęp do treści faktury.Izba skarbowa uznała takie stanowisko za nieprawidłowe. Wskaz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL