fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Spółdzielcza piwnica dla tego, kto z niej korzysta

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie może arbitralnie decydować, czy piwnice staną się czy nie staną częściami składowymi poszczególnych lokali
[b]Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku podjętym na posiedzeniu niejawnym (sygn. V CSK 373/08).[/b]
Jeśli piwnica przyporządkowana jest do danego lokalu i osoba władająca tym lokalem faktycznie z niej korzysta, to zarząd – w świetle art. 42 ust. 3 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4660D923D409EBDE1B0F1D427C4A9445?id=169950]ustawy z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych[/link] (w brzmieniu obowiązującym od 31 lipca 2007 r., ustalonym w nowelizacji tej ustawy z 14 czerwca 2007 r.) – nie ma wyboru. Musi w uchwale określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia wskazać taką piwnicę jako pomieszczenie przynależne do danego lokalu. W sprawie, której dotyczy wyrok SN, zarząd spółdzielni miał inne zdanie i w takiej uchwale, podjętej w listopadzie 2007 r., zaliczył do nieruchomości wspólnej – obok klatek schodowych, pralni, suszarni, wózkowni, wind, zabudowanych wnęk międzypiętrowych, pomieszczeń technicznych, rozdzielni ciepła – także pomieszczenia piwniczne.
O uchylenie tej uchwały, jako sprzecznej z art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2000 r., wystąpił do sądu jeden z członków spółdzielni – Marek S., zainteresowany tym, by piwnica, którą użytkuje od 1992 r., stała się w przyszłości jego własnością. W przydziale spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wystawionym w 1992 r. jej nie wymieniono. Jednakże zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym spółdzielnia piwnicę mu wydała. Sąd I instancji przyznał rację zainteresowanemu i zaskarżoną uchwałę uchylił. Jednakże sąd II instancji wskutek apelacji spółdzielni zmienił ten wyrok i żądanie Marka S. w całości oddalił. Odwoływał się do art. 42 ust. 7 ustawy z 2002 r. Zapisano w nim, że decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń przynależnych podejmuje zarząd. O werdykcie sądu II instancji zadecydowało to, że w domu, w którym znajduje się mieszkanie Marka S., liczba piwnic różni się od liczby lokali, a ich powierzchnia jest zróżnicowana. Sąd II instancji argumentował, że uznanie w takiej sytuacji piwnic za części składowe lokali, w związku z którymi są użytkowane, naruszałoby prawa członków i innych osób. Nie zgodził się z tym SN. Uchylił ten werdykt i oddalił apelację spółdzielni. Słowem, przywrócił wyrok wydany w I instancji. W uzasadnieniu stwierdził m.in., że przyporządkowanie piwnicy (pomieszczenia gospodarczego) do danego mieszkania może wynikać zarówno z czynności prawnej, jak i – tak jak w tej sprawie – faktycznej. Wyjaśnił, że określenie „użytkuje” zostało w art. 42 ust. 3 pkt 2 ustawy użyte w znaczeniu potocznym. Znaczy ono tyle, co „korzysta z czegoś”. Istotne jest zatem to, czy osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, faktycznie z niego korzysta. Przepis zaś art. 42 ust. 7 ustawy z 2002 r. – tłumaczy SN – ma tylko takie znaczenie, że wskazuje, iż uchwałę podejmuje zarząd, a nie inny organ spółdzielni. Nie można go rozumieć w taki sposób, że przyznaje zarządowi prawo do swobodnego decydowania – z pominięciem art. 42 ust. 3 pkt 2 – o przynależności piwnic (pomieszczeń gospodarczych) do lokali jako ich części składowych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA