Spadkobierca twórcy bez kosztów uzyskania

www.sxc.hu
Czy spadkobiercom praw autorskich do utworów, jak wiersze, można, przy wypłacie należnego wynagrodzenia, podstawę opodatkowania pomniejszyć o 20-proc. koszty uzyskania przychodów?
[b]Nie.[/b] Nie przysługują im też żadne inne koszty.Prawa autorskie, podobnie jak inne prawa majątkowe, podlegają dziedziczeniu. Tym samym honoraria autorskie wypłacane faktycznemu twórcy jak i jego spadkobiercom mają taki sam status, co nie oznacza, że są tak samo opodatkowane.Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, w części finansowanej przez podatnika, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.Skoro ustawodawca posłużył się zwrotem „z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich”, oznacza to, że osoba nieb...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL