fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Surowce i Chemia

Fatalne wyniki górnictwa

AFP
Ponad 121 mln zł straty netto za okres styczeń - maj i niespełna 100 mln zł zysku z działalności operacyjnej. Dane resortu gospodarki potwierdzają tylko, że kryzys dotknął też branżę węgla kamiennego
Liczby mówią same za siebie. Na sprzedaży węgla kopalnie zarobiły ponad 255 mln zł mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik na działalności operacyjnej jest gorszy o ponad 454 mln zł. Zaś wynik finansowy netto jest gorszy o ponad 400 mln zł.
- Pogorszenie wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego było skutkiem pogłębienia straty na pozostałej działalności operacyjnej i na działalności finansowej, przy zmniejszeniu zysku ze sprzedaży węgla kamiennego. Górnictwo węgla kamiennego w okresie styczeń – maj 2009 r. uzyskało dodatni wynik ze sprzedaży węgla kamiennego w wysokości 501,4 mln zł. Wynik ten był gorszy od wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2008r. o 255,0 mln zł. Przychody ze sprzedaży węgla uzyskane w okresie styczeń – maj 2009r. wyniosły 7 461,4 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2008r. zmniejszyły się o 514,7 mln zł. Zadecydował o tym spadek wielkości sprzedanego węgla (o 20,3% w porównaniu do okresu styczeń – maj 2008r.), pomimo wzrostu średniej ceny zbytu węgla o 17,4%.
Koszty sprzedanego węgla w okresie styczeń – maj 2009r. były niższe o 259,7 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresy 2008r. i kształtowały się na poziomie 6 960,0 mln zł. Wynik górnictwa węgla kamiennego na pozostałej działalności operacyjnej pogorszył się z -214,5 mln zł w okresie styczeń – maj 2008r. do -414,7 mln zł w okresie styczeń – maj 2009r. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej w okresie styczeń – maj 2009r. wyniosły 194,0 mln zł i były niższe o 1,1 mln zł od uzyskanych w analogicznym okresie 2008r. Natomiast koszty wyniosły 608,7 mln zł i w porównaniu do okresu styczeń – maj 2008r. były wyższe o 199,1 mln zł – czytamy w dokumencie resortu gospodarki. Resort pozytywnie ocenił 100 proc. realizację wpłat na rzecz ZUS czy fundusze ochrony środowiska, a także na rzecz budżetu państwa oraz wzrost średniej ceny węgla w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. o ok. 42 zł. Negatywnie resort ocenił m.in. spadek wydajności w branży, pogorszenie wyniku finansowego netto oraz wskaźnika rentowności netto, który uzyskał wartośc ujemną (-1,4 proc.). –Karolina Baca
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA