fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ekonomia

Pieniądze są potrzebne, aby się rozwijać

Władze lokalne pełnią niezwykle istotną rolę w życiu każdego z nas. Od tego, jak sprawnie działa państwo na tym poziomie, zależy bowiem jakość naszego codziennego życia - pisze Ireneusz Fąfara, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego
Jednak do tego, aby samorząd działał skutecznie i mógł realizować inwestycje zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami swoich obywateli, potrzebne są pieniądze. Niezwykle cennym wsparciem jest bezzwrotne wsparcie pochodzące z Unii Europejskiej. Jego przyjęcie może jednak rodzić kolejne problemy. Absorpcja pomocy wymaga bowiem dodatkowych własnych środków finansowych, którymi niejednokrotnie samorząd nie dysponuje.
Realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wymaga przejściowego sfinansowania wydatków na ich realizację ze środków własnych beneficjenta, które następnie są zwracane na zasadzie refundacji ze środków budżetu unijnego. [srodtytul]Finansowanie inwestycji unijnych[/srodtytul]
BGK jako bank państwowy, którego misją jest wspieranie polityki gospodarczej kraju, dysponuje narzędziami ułatwiającymi korzystanie z unijnych funduszy. Realizacja projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wymaga przejściowego finansowania środków własnych beneficjenta, które następnie są zwracane na zasadzie refundacji ze środków budżetu UE. Finansowanie takie zapewnia prefinansowanie oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W celu zapewnienia efektywnej absorpcji europejskiego Funduszu Spójności uruchomiono mechanizm prefinansowania realizacji projektów z budżetu państwa – pożyczkę o charakterze pomostowym, przeznaczoną na realizację działań z obszaru ochrony środowiska, dla samorządów będących beneficjentami tego funduszu. Beneficjenci Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizujący działania w ramach podstawowych usług dla gospodarki i ludności, odnowy i rozwoju wsi oraz wdrażania lokalnych strategii rozwoju mogą natomiast skorzystać z mechanizmu pożyczek z budżetu państwa. Na wstępnym etapie przygotowania projektu z pomocą mogą przyjść natomiast pieniądze z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. FRIK pozwala sfinansować za pomocą preferencyjnego kredytu proces powstawania dokumentacji potrzebnej do uzyskania wsparcia unijnego. [srodtytul]Nie tylko kredyty dla samorządów[/srodtytul] Nie wszystkie jednak przedsięwzięcia potrzebne społecznościom lokalnym kwalifikują się do uzyskania europejskiego wsparcia. Do dyspozycji samorządów są wtedy inne instrumenty finansowe, takie jak emisja obligacji czy wykup wierzytelności. Obligacje są zyskującym coraz większe uznanie uniwersalnym sposobem na zdobycie potrzebnych środków, pozwalając finansować zarówno pojedyncze projekty, np. z zakresu ochrony zdrowia czy infrastruktury, jak i uzupełniać ogólne niedobory budżetów samorządowych. Mogą one być dostosowane do indywidualnych potrzeb i charakterystyki odbiorcy. Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje też szeregiem narzędzi realizujących konkretne potrzeby samorządów: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów sportowych, preferencyjne kredyty pozwalają sfinansować usuwanie skutków powodzi, Fundusz Dopłat wspiera budownictwo socjalne. Realizując rządowe działania stabilizujące w systemie zdrowia, 2 lipca 2009 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia umowę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. BGK będzie między innymi oceniał pod względem ekonomiczno-finansowym propozycje restrukturyzacji i spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, powstałe w wyniku likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Specyfika Banku Gospodarstwa Krajowego realizującego w imieniu państwa misję publiczną każe nam wychodzić naprzeciw potrzebom samorządów. Działamy w taki sposób, by także samorządy współpracowały z nami zawsze wtedy, kiedy potrzebować będą wsparcia ze strony sektora finansowego. Ranking samorządów przypomina w sposób szczególny o naszej funkcji i jest okazją, by serdecznie pogratulować najbardziej aktywnym samorządowcom. [i]śródtytuły pochodzą od redakcji[/i] [ramka]Bank, który ma pomagać Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym w Polsce bankiem państwowym. Jego głównym zadaniem jest wspiernie inicjatyw rządowych oraz wykonywanie zadań zleconych przez rząd. BGK zarządza ponad 20 programami i funduszami rządowymi. W przygotowanym przez rząd pakiecie antykryzysowym Bank Gospodarstwa Krajowego jest wskazany jako instytucja wspierająca m.in. małe i średnia firmy. Bank ma im dawać poręczenia i gwarancje, które pomogą im w zdobyciu bankowego kredytu. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi także działalność komercyjną, obsługuje klientów indywidualnych, samorządy oraz przedsiębiorstwa. el[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA