Działalność można przenieść za granicę i zaoszczędzić na podatkach

Prowadzenie działalności gospodarczej np. w formie zakładu utworzonego za granicą może prowadzić do obniżenia obciążeń podatkowych
Przy podejmowaniu działalności za granicą należy zwrócić uwagę w szczególności na to:- jakie obciążenia podatkowe przewiduje ustawodawstwo podatkowe państwa, w którym prowadzona będzie inwestycja,- czy Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym państwem, a jeśli tak, jakie są jej postanowienia, jeśli chodzi o prawo do opodatkowania dochodów.[srodtytul]Bez podatku w Polsce[/srodtytul]Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, zawierają postanowienia, że dochody wypracowane przez działający na terytorium innego państwa zakład i dające się przypisać temu zakładowi są co do zasady zwolnione (ewentualnie z zastrzeżeniem progresji) z opodatkowania w Polsce. Zwykle taki zapis jest zawarty w art. 7 w związku z art. 23 lub 24 odpowiedniej umowy.[b]Podstawowe zalecenie optymalizacyjne brzmi: jeżeli obciążenia podatkowe dochodów z działalności gospodarczej za granicą są niższe niż w Polsce, to działalność prowadz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL