fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 3 lipca 2009

[srodtytul]CHOROBY ZAWODOWE, WYPADKI PRZY PRACY[/srodtytul]
- zgodnie z [b]wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca ubiegłego roku (P 23/07)[/b] dzisiaj straciły moc, z powodu niezgodności z konstytucją, art. 237 § 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy i wydane na ich podstawie rozporządzenie o chorobach zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276068]DzU z 2008 r. nr 116, poz. 740[/link]); - treść tego wyroku uwzględnia znowelizowany 22 maja bieżącego roku kodeks pracy; jego nowe przepisy dotyczą wypadków przy pracy i chorób zawodowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=315913]DzU nr 99, poz. 825[/link])
- nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca w sprawie chorób zawodowych; załącznik określa ich wykaz wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej mimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=316911]DzU nr 105, poz. 869[/link]) - drugie jej rozporządzenie, opatrzone datą 1 lipca, dotyczy ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy [srodtytul]UCHYLONE PRZEPISY[/srodtytul] - straciła moc uchwała nr 138 Rady Ministrów z 12 września 1986 r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314863]DzU nr 94, poz. 771[/link]) [srodtytul]BADANIA LOTNICZO-LEKARSKIE[/srodtytul] - zmienione 2 czerwca rozporządzenie ministra infrastruktury na temat badań lotniczo-lekarskich ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314843]DzU nr 94, poz. 774[/link]) [srodtytul]TRANSPORT KOLEJOWY: LICENCJE[/srodtytul] - ten sam minister jest autorem rozporządzenia o trybie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych; są wzory licencji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314854]DzU nr 94, poz. 775[/link]) [srodtytul]FINANSOWANIE NAUKI[/srodtytul] - minister nauki i szkolnictwa wyższego naniósł zmiany do dwóch swoich rozporządzeń dotyczących: przyznawania oraz rozliczania środków finansowych: na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314872]DzU nr 94, poz. 776[/link]); na działalność wspomagającą badania ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314850]DzU nr 94, poz. 777[/link]) [srodtytul]ŻOŁNIERZE[/srodtytul] - nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli albo ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314877]DzU nr 94, poz. 778[/link]) [srodtytul]KOLEJ NA FUNDUSZ PRACY[/srodtytul] - minister pracy i polityki społecznej określił tryb przekazywania przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna na rachunek bankowy Funduszu Pracy środków na refinansowanie świadczeń przedemerytalnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314869]DzU nr 94, poz. 779[/link]) [srodtytul]CHRONIONY JESIOTR[/srodtytul] - niedozwolony jest połów jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrhynchus Mitchill) od 1 stycznia do 31 grudnia; w bieżącym roku okres ochronny tej ryby rozpoczyna się dzisiaj, czyli z dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314880]DzU nr 94, poz. 780[/link]) [srodtytul]ZUŻYTY SPRZĘT[/srodtytul] - na podstawie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektroenergetycznym minister środowiska określił wzór wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=314847]DzU nr 94, poz. 783[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA