Nie płacimy składek ubezpieczeniowych od wypłat za wysługę lat

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Jeżeli pracownik otrzymuje dodatek stażowy w pełnej wysokości także za czas choroby, to nie należy od niego odprowadzać składek społecznych i zdrowotnej. Gdyby tak się stało, szef zwraca ubezpieczonemu pobraną nadpłatę
[b]– W kwietniu przez pomyłkę za jednego z naszych pracowników nienależnie pobrano składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od dodatku stażowego wypłacanego mu w czasie pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku.Czy po sporządzeniu korekt dokumentów rozliczeniowych mam mu zwrócić nadpłacone składki? W jaki sposób ustalić kwotę do zwrotu? .[/b]Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączone są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 24 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=77617]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL