Co zrobić, gdy wzrośnie wartość inwestycji w nieruchomości

Nowelizacja ustawy o rachunkowości zmieniła zasady przeszacowania nieruchomości zaliczanych do inwestycji. Inaczej ujmuje się obecnie skutki ich wyceny według wartości rynkowej
[b]– Po przeczytaniu artykułu „[link=http://www.rp.pl/artykul/304742.html]Jak zlikwidować ujemny kapitał w spółce[/link]” w DF z 14 maja zastanawiam się, czy rzeczywiście przeszacowanie aktywów wymaga sporządzania sprawozdania według MSR w kontekście zmienionego art. 3 ust. 1 pkt 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=54B39456789BC68DE54ECF3F369B7892?id=166037]ustawy o rachunkowości[/link]. Z tej zmiany wynika możliwość przeszacowania zakupionych dużo wcześniej nieruchomości i wykazania ich według wartości rynkowej w inwestycjach. Różnica odnoszona jest na kapitał z aktualizacji wyceny.Czy można tak zrobić w przypadku nieruchomości, którą planujemy sprzedać za pół roku, skoro inwestycje w nieruchomości to aktywa długoterminowe? Celem takiego posunięcia jest spełnienie warunków stawianych przez bank w zakresie wysokości kapitału. Czy w razie zmiany wartości rynkowej inwestycji należy różnice odnieść na przychody/koszty, cz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL