Opłata za wykupienie przedmiotu leasingu to bezpośredni koszt

Po zakończonym leasingu finansowym otrzymaliśmy fakturę na wykup przedmiotu leasingu na kwotę netto 99,28 zł (0,68 proc. ceny przedmiotu leasingu). Czy taka opłata za wykup może być zaksięgowana bezpośrednio w koszty podatkowe (prowadzimy księgę przychodów i rozchodów), czy też musimy zwiększyć wartość środka trwałego?
[b]Nie ma przeszkód, aby zaliczyć tę opłatę do kosztów uzyskania przychodów. Nie będzie ona podwyższać wartości początkowej przedmiotu leasingu.[/b]Istotą tzw. leasingu finansowego, o którym mowa w art. 23f ustawy o PIT, jest to, że przedmiot leasingu jest środkiem trwałym leasingobiorcy (korzystającego). Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się całej kwoty czynszu leasingowego, a jedynie tzw. część odsetkową tego czynszu.Art. 23g określa skutki podatkowe w sytuacji, gdy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący (leasingodawca) przenosi na korzystającego (leasingobiorcę) własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy. Dotyczy to jednak wyłącznie skutków u finansującego (leasingodawcy).Czytelnik ponosi opłatę w związku z zakupem (nabyciem prawa własności) przedmiotu leasingu finansowego już po zaliczeniu przedmiotu leasingu do środków trwałych (po przyjęciu go do używan...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL