Płace

Czy każdy z rodziców dostaje pomoc socjalną na dzieci?

[b]Czy każdy z rodziców uprawniony jest do korzystania z pieniędzy na wspólne dzieci z zfśs?
Oboje z mężem jesteśmy zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w tym samym zespole szkół - ja w szkole podstawowej, mąż w gimnazjum. Składamy oświadczenia o dochodach uwzględniające siebie i dwoje wspólnych dzieci w wieku szkolnym. Regulamin szklonego fśs przewiduje dzieci pracowników jako osoby upoważnione do korzystania z tych środków. Czy będą to zatem fundusze dla każdego z nas z osobna?[/b]
[b]Tak.[/b] Jeżeli jeden pracodawca zatrudnia oboje małżonków, to każde z nich – niezależnie od postanowień regulaminu zfśs – ma prawo korzystać z funduszu socjalnego na tych samych zasadach. Oczywiście trzeba pamiętać, że prawo obojga małżonków do korzystania z tego funduszu nie oznacza automatycznie, że w każdej sytuacji każde z nich otrzyma z niego pomoc. Świadczenia z funduszu socjalnego są bowiem przyznawane w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). Więcej na ten temat piszemy w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/217869.html]"Małżeństwo w jednej firmie może dostać dwie zapomogi"[/link]. Polecamy też nasz serwis [link=http://www.rp.pl/temat/56632.html]rp.pl » Dobra Firma » Kadry » Świadczenia dla pracowników » Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych[/link].

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL