Niezapłacone składki wyegzekwujemy na dwa sposoby

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Administracyjne tytuły wykonawcze obejmujące składki m.in. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są tytułami egzekucyjnymi. Nie jest nim natomiast tytuł wykonawczy obejmujący składki na Fundusz Pracy
[b]Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 16 października 2008 r., III CZP 99/08[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Sąd rejonowy oddalił wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom wykonawczym. Zostały one wystawione przeciwko dłużnikom hipotecznym i obejmowały należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).Sąd pierwszej instancji uznał, że wspomniane należności powinny być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej. Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji mógłby być stosowany środek egzekucyjny w postaci egzekucji z nieruchomości dłużników, zwłaszcza że nie została jeszcze wszczęta egzekucja sądowa z nieruchomości (art. 773 k.p.c.).W zażaleniu na postanowienie wierzyciel ZUS wnosił o zmianę zaskarżonego postanowienia i nadanie im takiej klauzuli.Chodziło o możliwość p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL